LMS社群ePortfolioLogin
歡迎第一屆大學部專題生
by 王志銘, 2016-01-19 23:59, Views(1153)
實驗室注入新活力!!
 
這兩股新力量分別是:
 
生科系─秉倫同學     
 
養殖系─之伶同學
 
 
歡迎進入實驗室大家庭
 
有你們的加入
 
實驗室更添光彩
 
雖然研究並非一蹴可幾
 
但只要願意接觸  慢慢摸索  逐步學習
 
相信假以時日   一定能夠學有所成
 
一同為科學燃燒小宇宙吧